Loading
Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Bi‹u tình câm tåi Hà N¶i ngày 16/10/2011
CAvayquanh
DiTrongCamLang
DiTrongCamLang2
DiTrongCamLang3
DiTrongCamLang4
Nữ Vương Công Lý

Sáng 16/10/2011, một số người biểu tình đã hẹn gặp nhau tại bờ Hồ Hoàn Kiếm một cách có trật tự.

Theo Blog Anhbasam, “Không khí khá căng thẳng. Công an vây quanh nhiều hơn hẳn các “biểu tình viên”, xe công an các loại đi theo cũng khá nhiều…”

Cuộc biểu tình kết thúc lúc khoảng 11 giờ.

Hình ảnh những người con yêu nước phải mím chặt đôi môi để không bật lên lời những lời yêu nước quả thật xót xa.

Chợt nhớ ca từ bài ca yêu nước: “Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương. Đi trên đường tay trong tay đều nhịp bước, để còn nói tiếng nói cha ông…”

Xin cảm tạ những người yêu nước. Ngọn lửa yêu nước sẽ không bao giờ lụi tắt và đó là hy vọng cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh biểu tình câm tại Hà Nội sáng 16/10/2011 (nguồn ảnh Anhbasam):

5