Loading
dauxuan1
Nh»ng VÀn ThÖ Xuân
Bái Mai Hoa

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa
                            (Cao Bá Quát)


Lạy Hoa Mai

Mười năm luân lạc tìm gươm cũ
Một đời cùng cúi lạy hoa Mai
                     (Trần thị Lai Hồng dịch)

Xuân Cảnh

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ỷ lan can khán thúy vi
                      (Phật hoàng Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Thiền sư)


Cảnh Xuân

Liễu mướt hoa nồng chim vọng ca
Mây trôi in bóng trước hiên tà
Khách vô thế sự thôi không hỏi
Chỉ tựa lan can ngắm cỏ hoa
                                    (Võ Đình dịch)

Cảm Xuân

Pháo đốt vui xuân rộn phố phường
Xuân về riêng cảm khách văn chương
Hồng phơi lóa mắt chùm hoa giấy
Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương
Cành liễu đông tây cơn gió thổi
Con tằm sống thác sợi tơ vương
Xuân này biết có hơn xuân trước
Hay nữa xuân tàn hạ lại sang.
                               (Tản Đà)

Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng

Tì hổ thiên môn túc
Y quan thất phầm thông
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong
           (Phật hoàng Trần Nhân Tông)


Ngày Xuân Thăm Chiêu Lăng1

Trang nghiêm nghìn cửa hùm
Áo mão cân đai rợp một vùng
Bạc đầu lính cũ nhớ
Nhắc nhở chuyện Nguyên Phong2
                            (Trần thị Lai Hồng dịch)


[1] Chiêu Lăng: Lăng Thái Thượng hoàng Trần Thái Tông
[2] Chuyện Nguyên Phong: Chuyện đời Trần Thái Tông khởi nghiệp gian nan vất vả


Xuân vãn

Thụy khải khởi song phi
Bất tri Xuân dĩ quy
Nhất song bạch hồ điệp
Phách phách sấn hoa phi
           (Phật hoàng Trần Nhân Tông)


Xuân về

Thức giấc mở toang cửa
Chẳng hay Xuân đã về
Ngắm nhìn đôi bướm trắng
Tung tăng vờn vờn hoa
               (Trần thị Lai Hồng dịch)


Sắc Không

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất Xuân tâm sự bách hoa trung
Như kim khám phá Đông Hoàng diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng
              (Phật Hoàng Trần Nhân Tông)


Có Không

Niên thiếu chưa từng lẽ có không
Xuân về hoa rộ nở trong lòng
Chúa Xuân nay rõ nhìn quen mặt
Trải mảnh bồ đoàn ngắm hoa buông…
                                (Trần thị Lai Hồng dịch)


Xuân Mai
Cộng chỉ Mai hoa báo tiểu tức
Xuân tằng hà đáo dị hương nhân!
                                  (Nguyễn Du)


Mai mùa Xuân


Hoa Mai cùng báo tin Xuân
Đất khách nào biết có Xuân lại về!!!
                               (Trần thị Lai Hồng dịch)

Xuân

  Không quá khứ, không vị lai,
  Thời gian Xuân giữ thắm tươi hoài.
  Từ lâu oanh vẫn mơn cành liễu
  Và mãi vàng luôn đượm cánh mai.
  Cuộc thế vô thường, cơn mộng lớn
  Nguồn xuân bất tận, suối thơ dài.
  Làm chi năm một lần khai bút ?
  Bút đã khai từ thiên địa khai.
                                   ( Đông Hồ)
                             


Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012