Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
 


Loading
Nói V§i Xuân
Xuân lại về ư? Xuân hỡi xuân!
Đào, Mai khoe thắm trổ bao lần
Mà khung trời sáng chưa hoàn sáng
Vội đến làm chi Xuân! Hỡi xuân!

Quê ta mờ mịt biết chăng Xuân?
Mong ngóng Tự-Do cuộc đổi vần
Muôn triệu con tim bừng ngọn lửa
Thanh-bình trở lại, thỏa lòng dân!

Ta đợi một mùa đẹp ý Xuân
Cho anh thôi nhịp bước xa, gần
Cho em tuổi lá thơm vừa chớm
Để Mẹ ru hò rộn tiếng ngân...

Xuân! Nếu về đây tròn dáng Xuân
Trải lên hoa lá mộng xanh ngần

Tinh khôi bừng nét trời an lạc
Xuân hãy về đây nhé hỡi Xuân!

   Trần-Thị-Hồng-Khương

ThuyTien