Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
 


Loading
haibatrung4
K› NiŒm LÍ Hai Bà TrÜng
Bà Trưng quê ở Châu Phong,
Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền ,
Phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân.
Ngàn tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên...
Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành.
Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh,
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.
Ba thu gánh vác sơn hà,
Một là báo phục, hai là Bá Vương.
Uy danh động tới Bắc Phương,
Hán sai Mã Viện, lên đường tấn công...
Hồ Tây đua sức vẫy vùng,
Nữ nhi địch với anh hùng được sao!
Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo,
Hai Bà thất thế cùng liều với sông!
Trước là nghĩa, sau là trung,
Kể trong lịch sử, anh hùng ai hơn?

(Đại Nam quốc sử diễn ca)
Văn Tế Hai Bà Trưng - Song Thuận