Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
 


Loading
hai_ba_trung2
Væn T‰ Hai Bà TrÜng
  (3 hồi 9 tiếng chiêng trống trước khi đọc văn tế) 

California, ngày 11 tháng 4 năm 2010 tức ngày 27 tháng hai  năm Canh Dần.
Chúng con, cựu nữ sinh Trưng Vương và thân hữu, cùng đồng  bào Hải ngoại, cúi đầu dâng hương trước bàn thờ anh linh Hai  Bà, kính cẩn đọc bài văn tế (chiêng trống):

Than ôi!
Giòng sông Hát mưa rơi lã chã
Đền Đồng Nhân, hương tỏa mong manh (chiêng trống)
Nước Nam quyền lực bạo hành T
ìm đâu Trưng Nữ đoạt thành, an dân?! (chiêng trống) 

Nhớ xưa:
Thời Bắc thuộc tham tàn Đông Hán
Bủa luật rừng, thê thảm Lạc dân (chiêng trống)
Thái thú Tô Định bất nhân
Túi tham vơ vét tư trang bạc vàng!! (chiêng trống) 
Nỗi hờn căm ngút ngàn sỹ khí
Lửa đấu tranh âm ỉ, bùng lên… (chiêng trống)
Ngài Thi Sách, huyện Châu Diên Quyết tâm chống giặc, hy sinh thân mình! (chiêng trống) 

May mắn thay!
Bà Trưng Trắc nghĩa tình sau trước
Nặng thù nhà, nợ nước hai vai (chiêng trống)
Cùng em Trưng Nhị, gươm mài
Phất cờ khởi nghĩa, đoạt ngay Lâu thành! (chiêng trống)

Tô Định sợ thất thần, bỏ trốn Vùng Lĩnh
Nam ba quận theo về (chiêng trống)
Sáu lăm thành quách yên bề
Hai Bà, ngôi báu trị vì nước Nam. (chiêng trống) 

Nhưng hỡi ôi! Trưng Nữ Vương ba năm mở nước
Triều Mê Linh mới được dựng xây (chiêng trống)
Mã Viện, lang sói một bầy
Đào rừng, khoét núi, dạn dầy xâm lăng (chiêng trống) 

Ôi định mệnh, trái ngang vận nước!
Ách gông cùm vừa được gỡ ra (chiêng trống)
Dòng sông nghiệt ngã cuốn xa Giấc mơ tự chủ, Hai Bà còn đâu?! (chiêng trống) 

Chúng con nay:
Mỗi tháng hai, nhớ ngày mồng sáu
Nguyện lời thề, noi dấu Tổ Tiên (chiêng trống)
Giữ gìn hải đảo, đất liền... Trường Sa, Bản Giốc tới miền Nam Quan (chiêng trống)
 
Xin Hai Bà chứng giám và Thượng hưởng!
(một hồi, 3 tiếng chiêng trống chấm dứt văn tế) 

(Song Thuận - Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt -  soạn văn tế )


HaiBaTrung