Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
 


Loading
Đền Hùng

Đền Hùng

Vi‰ng ñŠn Hùng
… Như từng đến nơi này nghìn năm trước
Cùng anh em Lạc Việt sống quây quần
Chung dựng nước tô thắm non sông
Em leo non mồ hôi tưới rẫy
Anh xuống biển sức người vùng vẫy
Kết vỏ cây làm áo che thân
Đan cỏ tranh làm nệm chiếu nằm
Lấy quang lang làm miếng ăn qua đói
Thủy triều lên tay cuốc cày đá sỏi
Tóc ngắn vai người xẻ núi vượt rừng
Tục văn thân tránh ác thú qua truông…

Nay nhớ Tổ… về nguồn bừng sức sống
Xưa liệt oanh giặc khiếp roi Thánh Gióng
Bóng Nhị Kiều soi giếng ngọc nước trong
Nàng Âu Cơ thương nhớ lắm Lạc Long
Kẻ đầu non người cuối dòng đôi ngã           
Tiếng ve sầu đền Hùng vào hạ
Núi chập chùng vết đất Văn Lang
Viếng Cát Địa qua đò Tam Giang
Sóng lụa vàng khơi nguồn nhớ cội
Chiều viếng mộ ngậm ngùi lăng Tổ
Lịch sử dài triều đại đổi thay…
Nước truân chuyên tranh đấu từng ngày
Vì tổ quốc, một dân tộc, vùng dậy!

Huy Lữ
5-2002