Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
 


Loading
Bài ThÖ Cho Tháng TÜ ñen
vanhkhantrang
                 Năm tháng theo nhau rụng xuống đời
                 Tháng Tư lại đến, biển sầu khơi
                Tháng Tư này nữa là bao nhỉ
                 Mà vẫn xa quê, vẫn phận hời???

                 Tóc đã phai xanh, tuổi đã chiều
                 Vì sầu tổ quốc, vẫn đăm chiêu
                 Phần thương dân tộc trong hờn tủi
                 Phần xót quê hương đỏ giáo điều…

                 Hỡi những trái tim, những tấm lòng
                 Cơ trời vận nước buổi suy vong
                 Hãy xin gìn giữ niềm trung nghĩa
                 Đừng để ngàn sau hổ giống dòng

                 Đừng để tàn phai nét đẹp xưa
                 Của trang thanh sử, dẫu giao mùa
                 Chao ơi, từ đỏ cơn hồng thủy
                 Bao kẻ xuôi dòng theo gió mưa!!!

                 Nhìn những lòng thay, những nắng phai
                 Mà tim thổn thức nhịp u hoài
                 Mà đau mà xót niềm hưng phế
                 Thương bóng Loa Thành, thương Ức Trai!

                 Giọt lệ đôi phen đã ngỡ ngàng
                 Khi người đổi bến, kẻ sang ngang
                 Thịnh suy mới rõ lòng đen trắng
                 Mới thấy thau kia lẫn với vàng!

                 Dốc thẳm, đường chênh vắng bóng người
                 Âm thầm chiến sĩ bước đơn côi
                 Con thuyền chính nghĩa, lòng son sắt
                 Xin chớ phong ba mãi dập vùi!

                 Mấy chục năm dài vẫn đợi mong
                 Đợi anh góp sức, chị chung lòng
                 Đứng lên trừ hết loài gian ác
                 Để trả cho tròn nợ núi sông

                 Rồi sẽ bình minh rực tháng Tư
                 Quê hương nhất định hết lao tù
                 Cờ Vàng tô thắm khung trời Việt
                 Tổ quốc vinh quang, sạch bóng thù

                                                   Ngô Minh Hằng