Loading
images5
images
images2
images3
images4
Bông Súng Mùa Nܧc N°i
Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
Miền Tây những ngày này bước vào mùa nước nổi, đây là dịp người dân bản xứ khai thác hiệu quả sản vật để chế biến những món ăn ngon trong đó không thể không kể đến món bông súng.