Loading
 
Anh Hùng Dân T¶c Lš ThÜ©ng KiŒt
Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Lý Thường Kiệt (Tranh Vi Vi)

Lý Thường Kiệt (Tranh Vi Vi)
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư


Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Sách Trời ghi chép đã rành rành
Cớ sao lũ giặc vào xâm phạm?
Chúng bay sẽ bị đánh tan tành.

ltk