Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
Bi‹u tình chÓng Trung QuÓc
Biểu tình tại Sài Gòn ngày 12-06-2011

Biểu tình tại Sài Gòn ngày 12-06-2011

Công An bắt người. (Nguồn: Nguyễn Bá Chổi)

Công An bắt người. (Nguồn: Nguyễn Bá Chổi)

(Bấm vào khung hình bất cứ chỗ nào để xem rõ hơn)
Bi‹u tình chÓng Trung QuÓc lần 2 Bi‹u tình chÓng Trung QuÓc lần 3
110612+china+22
110612+china+26
110612+china+87
BT1
BT2
BT3
BT4
hoangsa
Tuổi Trẻ vùng lên cắt Lưỡi Bò

Tuổi Trẻ vùng lên cắt Lưỡi Bò

IMG_1517
IMG_1562
IMG_1562b
P1190544
P1190558
P1190562
8 Giờ sáng ngày 19-06-2011 tại Huế, Sài Gòn và Há Nội