Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
Nh»ng bóng hÒng trong cu¶c xuÓng ÇÜ©ng
IMG_1037
IMG_1039
IMG_1040
IMG_1043
IMG_1044
IMG_1048
IMG_1049
IMG_1050
IMG_1056
IMG_1057
IMG_1072
IMG_1077
(Bấm vào khung hình bất cứ chỗ nào để xem rõ hơn)
Tập ảnh do Xuân Huy chụp ngày 19-06-2011

Tập ảnh do Xuân Huy chụp ngày 19-06-2011

phän ÇÓi Trung QuÓc xâm lÜ®c lÀn 3 tåi Hà N¶i