Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
L©i Di Chúc Cûa Vua TrÀn Nhân Tôn
bando
"Các  người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng  họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của  ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng  biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn  tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến  giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.
Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:
"Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ  khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con  cháu”.

VuaTranNhanTon