Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
 
Chân MË
Chân mẹ nay mỏi lắm rồi
Đã đi nhiều đoạn đường đời với con
Khi cõng khi bế khi bồng
Thay con đi khắp nhà trong sân vườn

Trời mưa sợ con ướt chân
Hái sen, hoa súng.. sợ bùn lấm chân
Dẫn con đi học bao lần
Đi chơi đi dạo đi thăm cô thầy

Đón đưa đưa đón bao ngày
Theo con từng bước tới ngày vu quy
Theo con mẹ chẳng tiếc gì
Chân đi đi mãi đường đi của lòng

Đường đi của mẹ cùng con
Bước chân không sợ lạc đường quanh co
Nay chân muốn nghỉ muốn chờ
Nhờ con dẫn hộ cùng đi cuối đường

Mong đừng cách trở hai phương
Để con và mẹ lại cùng nhau đi

Quỳnh Chi (10/10/2006)
SenHong