Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
 

Nếu chẳng đặng đừng,
Xin anh giơ cao đánh sẻ,
Sao lấy chân đạp vào mặt người ta?
Con người ấy nói cùng tiếng nói
Cùng học như anh bài lịch sử nghìn năm
Của cha ông từng đánh Tàu giữ nước.
Mỉa mai sao hai tiếng đồng bào!

Nếu chẳng đặng đừng
Vì miếng cơm manh áo,
Đâu có nghĩa là phải táng tận lương tâm.
Cú đạp ấy là không cần thiết,
Bốn anh kia đã kẹp hẳn tứ chi
Người yêu nước tòn ten quăng lên buýt
Phận đong đưa như con vật trong lò.

Tôi đứng xa và thấy mình hèn hạ,
Nhưng có ai đang cắt lòng đau:
“Tình dân tộc nghĩa đồng bào,
“Anh không nhớ nước nước nào quên anh”.

Dạ Em
(Sưu tầm trên Internet)

Cú ñåp
hinh1