Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
85. Cú Đạp - Dạ Em
86. Lòng Dân là Ngọn Triều Dân Tộc - Võ Đại Tôn
87. Đạp lên mặt Nhân Dân-Tổ Quốc sướng lắm sao? - Trần Mạnh Hảo
88. Rõ Rồi Nhé - Đỗ Trung Quân
89. Vì Ai? Vì Sao? Dậy Đi - Nguyễn Quang Duy
90. Hình ảnh Hà Nội biểu tình lần thứ tám
91. Gác Thù Nhà, Đáp Lời Sông Núi - Nhất Hùng
92. Biểu tình chống Trung Cộng - Video
93. Đánh đồng bào mình: hành động của kẻ man rợ
94. Từ chỗ xa dân đến mất dân - Thanh Quang
95. Chân Mẹ - Quỳnh Chi
96. Nhớ Mẹ Vu Lan - Trần Kiêm Đoàn
97. Kính Hiếu Cha Mẹ - Nguyễn Phú Thứ
Mục Lục
Loading
Các Số Cũ

SỐ THÁNG TÁM  2011
 
HaiDaoVN
Kÿ 2 T° QuÓc Lâm Nguy, Toàn Dân Vùng DÆy L©i di chúc cûa vua TrÀn Nhân Tôn:
"Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.

Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn."

Phụ Bản: Vu Lan Mùa Báo Hiếu
Hưng Đạo Đại Vương dự Hội Nghị Diên Hồng

Hưng Đạo Đại Vương dự Hội Nghị Diên Hồng