Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Mùa Thu với Tản Đà
Mùa Thu với Nguyễn Khuyến
Trong Rừng Thu (Thơ Huy Cận)
Mùa Thu Đoàn Chuẩn - Phạm Anh Dũng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mục Lục
Loading
Các Số Cũ

SỐ THÁNG CHÍN  2011
 
Mùa Thu trong Nhåc và ThÖ
Nói đến thi văn mùa Thu, mà quên Lưu Trọng Lư, đó là điều thiếu sót quá lớn.

Lý do: - thứ nhất, thi nhân quá yêu mùa Thu, nên đã soạn hẳn một tập thơ với đề tựa Tiếng Thu;

- thứ hai, thơ Lưu Trọng Lư đặc biệt, từ trước đến giờ chưa có thi nhân Việt Nam nào nói đến Thu mà có tả hình con nai, mà lại là một con nai vàng ngơ ngác. Hình ảnh những vần thơ nầy, gần nửa thế kỷ nay đã trở nên một thành ngữ trong những câu nói thường nhật của người Việt Nam.

Tiếng Thu

Em không nghe mùa Thu

Dưới trăng mờ thổn thức

Em không nghe rạo rực

Hình ảnh kẻ chinh phu

Trong lòng người cô phụ

Em không nghe rừng Thu

Lá Thu rơi xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô ...