Loading
donggia2
Sương giá buông mờ trên bến sông
Một thuyền cô lạnh giữa chiều đông

Mây trôi vất vưởng trăng đầu ngõ
Người đứng bâng khuâng cảnh giữa dòng
Lữ thứ ai đi còn tiếc nhớ
Cô đơn kẻ ở vẫn chờ mong

Biết ai ai biết ai còn hỏi?
Có mấy tình yêu yêu núi sông!


Nam Thảo

Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
ñông Giá