Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
Hoa Đào Năm Ngoái
Phạm Anh Dũng phổ nhạc thơ Vương Ngọc Long
Xuân Thanh trình bày
Nguyễn Thu Hoa thực hiện video clip