Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
16. Những Hùng Văn trong Lịch Sử Việt Nam
17. Vua Hàm Nghi - Một Nghệ Sĩ
18. Nỗi Đau Tuổi Già - Huy Phương
19. Dân Ca Ba Miền
20. Hai Bát Phở Bò
21. Nguyện Cầu
22. Nhạc Tiền Chiến
23. Sống và Chết - Phan Bội Châu
24. Hình ảnh Hội Chợ Tét Tân Mão tại New South Wales, Úc châu
25. Tiếng Trống Mê Linh
26. Tiếng Trống Mê Linh 7
27. Thanh Nga: "Tiếng Trống Mê Linh"
28. Hịch Tướng Sĩ: Trần Hưng Đạo

Mục Lục
Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng
Mồng 6 tháng 2 âm lịch

Loading
Các Số Cũ

SỐ THÁNG BA 2011
2ba
Ngày mồng 6 tháng 2 âm lịch, là ngày hai Bà đã phải nhẩy xuống sông Hát tự tận năm 43 sau khi bị lực lượng quân Hán do Mã Viện chỉ huy đánh bại.
Hai Bà Trưng dựng nền Độc lập

“...Bà Trưng quê ở châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân,
Ngàn Tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên. (trị sở Giao châu, vùng Thuận Thành)
Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành.
Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh,
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.
Ba thu gánh vác sơn hà ,
Một là báo phục, hai là bá vương...”
(Lê Ngô Cát )