Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
42. Thơ Cho Mẹ - T.H. Nguyễn
43. Người Đàn Bà Thứ Hai - Phan Thị Vĩnh Hà
44. Lúc Này Đây - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
45.Tám lời nói dối trong đời mẹ - Sưu tầm
46. Mẹ hiền yêu dấu - Tập nhạc về mẹ
47. Mẹ và ngày lễ Vu Lan - Huy Phương
48. Truyện Kiều trong Văn Hóa Việt Nam - Văn Lang Tôn Thất Phương
49. Bốn câu chuyện ngắn nhân ngày Lễ Mẹ - HCD
50. Lọn Tóc Mượn - Lạc Việt
51. Sứ MệnhCủa Chữ Viết -  Hoàng Đức Phương
52. Ai Cũng Phải Học Làm Người
53. Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen trên toàn thế giới Người Việt Hải Ngoại - Videoclip
54. Videos Mừng Ngày Lễ Mẹ
55. Bao La Tình Mẹ - Minh Triệu
 
Mục Lục
Loading
Các Số Cũ

SỐ THÁNG NĂM  2011
BongHong
 
Kính MØng Ngày LÍ MË
Bông Hồng Cài Áo
Phạm Thế Mỹ


Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh,
Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn.
Rủi mai nầy Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười
Như đời mình không lớn khôn thêm,
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm.

***
Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối….