Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
70. Hịch Bình Ngô Của Thời Đại Chúng Ta
71. Em Bé Xuống Đường
72. Lời Di Chúc Của Vua Trần Nhân Tôn
73. Anh Hùng Dân Tộc Lý Thường Kiệt
74. Hoàng Sa Nộ Khí Phú
75. Một Ngày Phải Khác Mọi Ngày
76. Bị Đuổi Học Chỉ Vì Yêu Nước
77. Biển Đông Dậy Sóng
78. Việt Nam Trong Cơn Thử Thách Của Lịch Sử
79. Những bài thơ viết vội từ hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc
80. Nhạc Đấu Tranh
81. Video Đấu Tranh
82. Niềm Tin của Trung Quốc
83. Thư Tịch Cổ Trung Hoa thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam
84. Văn Tế Biểu Tình
Mục Lục
Loading
Các Số Cũ

SỐ THÁNG BẨY  2011
 
T° QuÓc Lâm Nguy, Toàn Dân Vùng DÆy
Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng Giang

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng Giang

Hội nghị Diên Hồng

Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán nghìn thu

Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng minh đế báo ân
Hỡi đâu tứ dân!

HoiNghiDienHong2