Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
 


Loading
- Abba/Happy New Year - New Year Around The World - Video
MØng Næm M§i 2012
Theo sử sách, lễ mừng năm mới xưa nhất là lễ mừng vào năm 2000 trước công nguyên (TCN) trong tiết xuân phân, vào trung tuần tháng March tại Mesopotamia. Những xứ khác trong vùng cũng mừng năm mới và tùy theo mùa: người Ai Cập, Phoenicians và Ba Tư bắt đầu năm mới vào tiết thu phân trong khi người Hi Lạp ăn m ừng năm mới vào tiết đông chí.

Lịch La Mã xưa ấn định ngày 1 March là ngày đầu năm mới. Lúc đó, mỗi năm chỉ có 10 tháng, bắt đầu bằng tháng March. Đến năm 700 TCN, vị hoàng đế thứ hai của La Mã là Numa Pontilius quyết đinh thêm hai tháng January và February vào trước tháng March và lần thứ nhất lễ mừng năm mới được tổ chức vào ngày 1 January tại thành phố Roma vào năm 153 TCN. Tuy nhiên, ngày đầu năm đó không phải lúc nào cũng được tôn trọng triệt để khắp nơi và đôi khi lễ mừng năm mới vẫn còn được tổ chức vào ngày 1 March.

Đến năm 46 TCN, Julius Caesar canh cải lịch pháp và đề khởi một thứ lịch mới căn cứ vào thái dương hệ (dương lịch) để thay thế lịch La Mã cũ dựa vào thái âm hệ (âm lịch).

Lịch Julian (Julian calendar) ấn định năm mới phải bắt đầu vào ngày 1 January. Tại nước La Mã xưa và các thuộc quốc, lệ lấy ngày 1 January làm Ngày Lễ Mừng Năm Mới, vào thời kỳ nào cũng được tuân thủ nghiêm túc.

273854,xcitefun-happy-new-year-2012-1