Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
 


PDVD_019
Các Anh VÅn Còn ñây
Loading

Các anh vẫn còn đây, chưa ngã gục
Dù năm xưa bị bức tử cùm gông
Dù bạn bè HÈN HẠ CHÉM SAU LƯNG
Dù cuộc sống bần hàn trên đất khách

Các anh đã vượt qua muôn thử thách
Mấy mươi năm không chùn bước gian nan
Chẳng thay lòng nản chí quyết đấu tranh
Diệt quỷ đỏ trương cao cờ chính nghĩa

Các anh vẫn giữ gìn bao chí cả
Noi gương xưa theo gót đấng hùng anh
Đường quê hương giục giã tiếng quân hành
Đường tổ quốc vang rền câu Sát Đát

Các anh vẫn còn đây không đổi khác
Một lòng son bền bỉ với quê hương
Vững lập trường kiên định với non sông
Không hòa giải nản lòng theo kẻ địch

Hãy vùng lên những người trai xứ Việt
Chúng tôi chờ ngày quang phục vinh quang
Chúng ta về: trời ngập bóng cờ vàng

ÔI HẠNH PHÚC
ÔI ẤM NO
ÔI DÂN CHỦ!!!

Hà Lan Phương
(Paris)