Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
 


FATHER~1
D¥n Con...
Loading

Cha đã cho con sự sống, nhưng cha không thể sống thay con

Cha có thể dạy con nhiều điều, nhưng cha không thể buộc con học hành

Cha có thể nói nhiều điều hướng dẫn con, nhưng không thể ở đó dẫn dắt con

Cha có thể cho phép con được tự do, nhưng không thể giải thích nó

Cha có thể dạy con làm lành lánh dữ, nhưng không thể quyết định thay con

Cha có thể trao cho con tình thương, nhưng không thể buộc con phải thương yêu

Cha có thể dạy con biết chia sẻ, nhưng không thể làm cho con không ích kỷ

Cha có thể dạy con tôn trọng người khác, nhưng không thể buộc con tôn trọng họ

Cha có thể khuyên con về bạn bè con, nhưng không thể chọn bạn cho con

Cha có thể khuyên con về tính dục, nhưng không thể giữ con trong sạch

Cha có thể kể cho con nghe nhiều sự kiện nổi bật, nhưng không thể làm cho con nổi danh

Cha có thể nói với con về việc uống rượu, nhưng không thể nói "không uống" thay con

Cha có thể cảnh báo con về ma túy, nhưng không thể ngăn con sử dụng nó

Cha có thể nói con nghe các mục tiêu cao thượng, nhưng không thể thực thi thay con

Cha có thể cảnh báo con về tội lỗi, nhưng không thể làm cho con sống nhân từ

Cha có thể nói hạnh phúc đích thực là gì, nhưng không thể đem nó lại cho con

Cha có thể nói cần phải sống thế nào, nhưng không thể đem sự sống vĩnh cửu cho con

Cha có thể yêu con với tình yêu vô điều kiện suốt đời... và mãi mãi, con ơi !!!...

(Sưu tầm trên internet)