Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2012
 


images
L©i CuÓi Cho Thiên Anh-Hùng Ca
Loading
Tác-giả là SVSQ Lê-Chiến, khóa 8/72 SQTB Đồng-Đế, Nha-Trang, viết để tưởng-niệm các chiến-sĩ Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa tham dự mặt trận Thường-Đức năm 1974.

Giặc qua sông Côn về Thường-Đức
Trong cơn gió lạnh cuối Trường-Sơn
Quân ngược dòng sông đêm thao-thức
Di binh, chuyển pháo tấn công đồn

Anh Biệt Động Quân đêm phòng thủ
Nhìn qua ánh sáng lổ châu mai
Thêm một đêm dài không giấc ngủ
Khói thuốc cay mờ trong mắt ai

Anh lính Địa- Phương trong lô-cốt
Tay cầm ống phóng bảy-mươi-hai
Bên xóm nhà xa đèn ai đốt
Lập lòe ánh lửa bóng liêu-trai

Anh lính pháo-binh ghi tọa độ
Sẳn-sàng yểm-trợ pháo tầm xa
Chùi súng, thông nòng lo tu bổ
Tay sờ thép lạnh ướt sương pha

Anh Thiết-Kỵ về đường liên tỉnh
Băng ngang Đại -Lộc đến Hà- Nha
Vó câu dong ruổi như đời lính
Từ độ lửa binh chẳng về nhà

Anh lính Không-Quân từ Đà-Nẵng
Phi pháo từng đêm chặn giặc về
Có lẽ đêm nay anh thức trắng
Đợi chờ phi -vụ đắng cà-phê

Anh Nhảy Dù về từ Quảng-Trị
Ba lô ,súng đạn tới Cầu-Chìm
Nhận đồ tiếp-tế trên chiến lũy
Nghe hờn sông núi dậy trong tim

Đại pháo từng đêm trên chiến trận
Xe tăng, bộc phá mở hàng rào
Anh vẫn hiên-ngang làm bổn- phận
Quê mẹ vì ai tẩm máu đào

Hơn ba mươi năm ngày lịch-sử
Thường-Đức quê tôi những ngày buồn
Cũng bóng tre xanh người Thượng nữ
Vu-Gia sông cũ nước xuôi nguồn

Tôi nhớ ơn anh người lính chiến
Tháng ngày bảo vệ xóm làng tôi
Những kẻ hy-sinh trên trận tuyến
Ngàn sau còn nhớ mãi không thôi...

CSVSQ Lê-Chiến
Khóa 8/72 SQTB Đồng-Đế