Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
 
Mùa Thu v§i NguyÍn Khuy‰n
LaVang
Thu Vịnh

Trời Thu xanh ngắt mấy tầng cao
Cầu trúc lơ phơ gió hắt hiu
Nước biếc trông như tần khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái
Một tiếng trên không ngỗng nước nào ?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào (*)
(*)Đào Tiềm

Thu Điếu

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẻ đưa vèo

Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tưạ gối buông cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dười chân bèo

Thu Ẩm

  Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe
Lưng giậu phất phơ mầu khói nhạt
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt ?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe
Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy
Độ năm ba chén đã say nhè...