Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
 
gif09llisallindsay
                 Bỗng dưng buồn bã không gian
   Mây bay lũng thấp giăng màn âm u

         Nai cao lần gót sương mù
          Xuống rừng nẻo thuộc nhìn Thu mới về

         Sắc trời trôi nhẹ dưới khe
         Chim đi lá rụng cành nghe lạnh lùng

          Sầu Thu lên vút song song
            Với cây hiu quạnh với lòng quạnh hiu

              Sắc xanh ngày cả buồn chiều
            Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia.

Huy Cận
Trong RØng Thu