Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
ThÜ NgÕ


Thưa quí vị,

       Trong thời gian qua, chúng tôi có nhận được nhiều bài viết, thơ v.v… do quí vị gửi đến. Sự đóng góp của quí vị sẽ giúp cho trang nhà của chúng tôi ngày càng thêm phong phú, chúng tôi xin chân thành cảm tạ.

       Tuy nhiên, có đôi lúc chúng tôi nhận được những bài không mở ra được, lý do có thể là bài được viết hay save ở dạng khác ngoài Ms 2003.doc mà máy chúng tôi đang xử dụng, hoặc tựa đề của bài viết dùng chữ Việt có dấu nên máy của chúng tôi không chịu đọc.

     Để giúp chúng tôi đọc và mở được các bài do các quí vị gửi đến, xin quí vị vui lòng save bài viết ở dạng Ms 2003.doc và viết tên bài ngắn gọn  bằng chữ Việt không có dấu.

     Bên cạnh đó, vì số bài của mỗi trang web có giới hạn nên chúng tôi phải sắp xếp theo thứ tự bài nào đến trước đăng trước, bài nào đến sau đăng sau; tuy nhiên, nếu
những bài nào có nội dung phù hợp với các để mục hiện hữu trên trang web thì sẽ ưu tiên lên khuôn trước, số bài còn lại chúng tôi sẽ từ từ lên khuôn sau, do vậy đôi khi có sự trể nải trong việc đăng bài, xin quí vị thông cảm.

     Trân trọng,
Hôi Văn Hoá Việt Nam tại Anh Quốc

Chúng tôi xin đón nhận các ý kiến đóng góp và xây dựng.

Các bài vở xin vui lòng gửi về địa chỉ:
hoivanhoa@yahoo.co.uk